อีกช่องทางหนึ่งที่ สามารถติดตามกิจกรรมของวัดปัญญานันทาราม

รวมถึงข่าวสาร ใหม่ๆ ได้ อัพเดททุกวัน

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีกฐินกินกล้วย 2563 ร่วมใจปรับภูมิทัศน์รอบพุทธะมหาเจดีย์และอาคารสำนักงานวัดปัญญาฯ หลังใหม่ 

• ร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินและผ้าไตร

• โรงทาน

• กล้วยและผลไม้ต่างๆ 🍌🥭🍎🍉🍇🍍🍓🍈🥝

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 
ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง...

ขอเชิญพี่น้องชาวพุทธ
ร่วมบำเพ็ญกุศล กอปรบุญกิริยา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓
ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

รับสมัครนักเรียนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๒


ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รับสมัคร-ปฐมนิเทศ       วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)

สอบขานนาค                 วันเสาร์ที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒...

                 เมื่อพระภิกษุอยู่จำพรรษา  ณ  ที่ใดที่หนึ่งครบถ้วนไตรมาสแล้ว  ๑ เดือนท้ายปลายฤดูฝน

เป็นฤดูกฐินกาล หรือทอดกฐิน อันเป็นบุญใหญ่ โดยการร่วมใจของพุทธบริษัทสี่ วัดปัญญานันทาราม มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาจำนวน...

                 เมื่อพระภิกษุอยู่จำพรรษา  ณ  ที่ใดที่หนึ่งครบถ้วนไตรมาสแล้ว  ๑ เดือนท้ายปลายฤดูฝน

เป็นฤดูกฐินกาล หรือทอดกฐิน อันเป็นบุญใหญ่ โดยการร่วมใจของพุทธบริษัทสี่ วัดปัญญานันทาราม มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาจำนวน...

รับสมัครนักเรียนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๒๒/๒๕๖๐

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รับสมัคร-ปฐมนิเทศ       วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)

สอบขานนาค...

Please reload

ข่าวสารจากSocialMedia
ข่าวสารล่าสุด
Please reload

ภาพกิจกรรมบางส่วน

สงวนลิขสิทธิ์ 2561@เว็บไซต์นี้เป็นของวัดปัญญานันทาราม อย่างเป็นทางการ