top of page

โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๖๗

ขอเรียนเชิญนักเรียนชาย อายุ ๑๒-๑๕ ปี สมัครบรรพชาเป็นสามเณร รับสมัคร-ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทขานนาค


----------------------------------

ออกแบบกราฟิก : พระกันติทัต สุจิตโต

วันที่ประกาศ : ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗

Comments


ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรมบางส่วน

copy right 2016@watpunyanuntaram official site

bottom of page