รับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22/2560


รับสมัครนักเรียนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๒๒/๒๕๖๐

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รับสมัคร-ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)

สอบขานนาค วันเสาร์ที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

มอบตัวอยู่วัด วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

พิธีปลงผม วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

พิธีบรรพชา วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

พิธีลาสิกขา วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. นักเรียนชายอายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี

๒. มีความสมัครใจและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

๓. มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่ติดสิงเสพติด

๔. ยินดีปฏิบัติตลอดโครงการฯ

หลักฐานในการสมัคร

๑. สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ใบ

๒. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ใบ

๓. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้วครึ่ง (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ ใบ

หมายเหตุ

- [endif]สามารถดาวโหลดบทขานนาคได้ที่นี่

http://media.wix.com/ugd/a6af90_3a1eca4e0f1948c080040c4e70d8831f.pdf

[if !supportLists]- [endif]นักเรียนที่สมัครบรรพชาต้องสอบผ่านบทขานนาคและสัมภาษณ์

[if !supportLists]- [endif]นักเรียนที่ท่องขานนาคได้แล้ว สามารถสอบขานนาค-สัมภาษณ์ได้ในวันสมัคร

[if !supportLists]- [endif]วันสมัคร ใส่ชุดนักเรียน, รับจำนวน ๒๐๐ คน

[if !supportLists]- [endif]สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี โทร. ๐๘-๖๖๒๗-๑๗๗๙

สำนักงานวัด ๐๒-๙๐๔-๖๑๐๗

[if !supportLists]- [endif]Facebook : สามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22/2560 วัดปัญญานันทาราม

https://www.facebook.com/summernovice/

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรมบางส่วน
Mountain Lake
Mountain Lake

Describe your image.

press to zoom
Beach Huts
Beach Huts

Describe your image.

press to zoom
Ferris Wheel
Ferris Wheel

Describe your image.

press to zoom
Palm Trees
Palm Trees

Describe your image.

press to zoom

copy right 2016@watpunyanuntaram official site