ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพลสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐


เนื่องด้วยวัดปัญญานันทาราม ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 22 เมษายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาได้เข้ามาบรรพชาในภาคฤดูร้อน เพื่อศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยมีสามเณรร่วมบรรพชาในโครงการประมาณ 300 รูป

เพื่อให้เหล่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาเข้ามาบรรพชาในภาคฤดูร้อนนี้มีภัตตาหารและน้ำปานะบริโภคตามอัตภาพ และได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตามที่สามเณรได้ตั้งใจไว้ จึงเรียนเชิญท่าน ทานบดี, ผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมกันถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แก่เหล่ากุลบุตรข้างต้น ดั่งคำกล่าวของท่านอาจารย์พุทธทาสว่า "ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก" เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ถ้าหากเรามีโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสได้นับการศึกษาทางด้านศีลธรรม เมื่อวันหนึ่งเขาเหล่านั้นจะเป็นอนาคตที่ดีของครอบครัว เป็นลูกที่ดีของพ่อ-แม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์ เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ เป็นศาสนิกที่ดีของศาสนา และนำพาให้โลกของพวกเรานี้น่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไป

สนใจติดต่อได้ที่

วัดปัญญานันทาราม

เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.คลองหก อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี 12120 โทร : 02-904-6107 , 086-461-8353 , Fax : 02-904-6065

พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี 081-629-9636 (เจ้าอาวาส)

เวบไซต์ : http://www.watpanya.org

บัญชีเลขที่ : 152-0-04362-7 ชื่อบัญชี วัดปัญญานันทาราม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยตลาดไท

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรมบางส่วน
Mountain Lake
Mountain Lake

Describe your image.

press to zoom
Beach Huts
Beach Huts

Describe your image.

press to zoom
Ferris Wheel
Ferris Wheel

Describe your image.

press to zoom
Palm Trees
Palm Trees

Describe your image.

press to zoom

copy right 2016@watpunyanuntaram official site