ขอเชิญร่วมเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล 19-28 มกราคม นี้


โครงการปัญญายาตรา

ครั้งหนึ่งในชีวิต จาริกบุญแดนพุทธภูมิ กับโครงการ "ปัญญายาตรา" เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ระหว่างวันที่ 19 -28 มกราคม 2561 นี้ ติดต่อ : พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี โทร : 086-627-1779 อีเมล : suriyan@watpanya.org

ท่านที่สนใจสามารถ โหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที : https://drive.google.com/file/d/0B--EU_u7yEnWSEVaTUhYSzc3YzA/view?usp=sharing

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรมบางส่วน
Mountain Lake
Mountain Lake

Describe your image.

Beach Huts
Beach Huts

Describe your image.

Ferris Wheel
Ferris Wheel

Describe your image.

Palm Trees
Palm Trees

Describe your image.

copy right 2016@watpunyanuntaram official site