ขอเชิญร่วมบุญ ทอดกฐินสามัคคี บูชา ๑๐๖ ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ "กฐินกินกล้วย" ๒๕๖๐


เมื่อพระภิกษุอยู่จำพรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่งครบถ้วนไตรมาสแล้ว ๑ เดือนท้ายปลายฤดูฝน

เป็นฤดูกฐินกาล หรือทอดกฐิน อันเป็นบุญใหญ่ โดยการร่วมใจของพุทธบริษัทสี่ วัดปัญญานันทาราม มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาจำนวน ๘๘ รูป คณะพุทธบริษัทได้พร้อมใจกันจัดทอดกฐินสามัคคีขึ้น โดยผ้ากฐินและวัสสาวาสิกสาฎก ถวายเพื่อเปลี่ยนจีวรพระภิกษุสามเณรทุกรูปผู้อยู่จำพรรษาในอารามตลอดไตรมาส ส่วนบริวารกฐินเพื่อร่วมสร้าง“อาคารสำนักงานพุทธอุทยาน” ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ในการต้อนรับพุทธบริษัทผู้มาจาริกบุญ จาริกธรรม ปัญญายาตรา จาริกบูชาพุทธอุทยาน สังเวชนียสถานจำลองวัดปัญญานันทาราม “๑ สถาน แทนล้านภูมิปัญญา ก่อนจาริกแสวงบุญประเทศอินเดีย”

ด้วยเหตุนี้ ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ขอท่านได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งมหากุศลนี้

จึงขอแจ้งข่าวบุญอันประเสริฐแก่ท่านผู้มีบุญ ร่วมสั่งสมบุญอันนำสุขมาให้

ติดต่อ : สำนักงานวัดปัญญานันทาราม

โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๔๖๑๐๗, ๐๘๖ – ๔๖๑๘๓๕๓ โทรสาร ๐๒ - ๙๐๔๖๐๖๕

อีเมลล์ : info@watpanya.org, office@watpanya.org

หรือร่วมบุญที่ บัญชี ธ.กรุงไทย (สาขาตลาดไท)

ชื่อ : วัดปัญญานันทาราม (สร้างวัด) เลขที่ ๑๕๒ - ๐ - ๐๔๓๖๒ - ๗ (ออมทรัพย์)

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรมบางส่วน
Mountain Lake
Mountain Lake

Describe your image.

press to zoom
Beach Huts
Beach Huts

Describe your image.

press to zoom
Ferris Wheel
Ferris Wheel

Describe your image.

press to zoom
Palm Trees
Palm Trees

Describe your image.

press to zoom

copy right 2016@watpunyanuntaram official site