top of page

ขอเชิญร่วมบุญ ทอดกฐินสามัคคี บูชา ๑๐๖ ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ "กฐินกินกล้วย" ๒๕๖๐


เมื่อพระภิกษุอยู่จำพรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่งครบถ้วนไตรมาสแล้ว ๑ เดือนท้ายปลายฤดูฝน

เป็นฤดูกฐินกาล หรือทอดกฐิน อันเป็นบุญใหญ่ โดยการร่วมใจของพุทธบริษัทสี่ วัดปัญญานันทาราม มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาจำนวน ๘๘ รูป คณะพุทธบริษัทได้พร้อมใจกันจัดทอดกฐินสามัคคีขึ้น โดยผ้ากฐินและวัสสาวาสิกสาฎก ถวายเพื่อเปลี่ยนจีวรพระภิกษุสามเณรทุกรูปผู้อยู่จำพรรษาในอารามตลอดไตรมาส ส่วนบริวารกฐินเพื่อร่วมสร้าง“อาคารสำนักงานพุทธอุทยาน” ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ในการต้อนรับพุทธบริษัทผู้มาจาริกบุญ จาริกธรรม ปัญญายาตรา จาริกบูชาพุทธอุทยาน สังเวชนียสถานจำลองวัดปัญญานันทาราม “๑ สถาน แทนล้านภูมิปัญญา ก่อนจาริกแสวงบุญประเทศอินเดีย”

ด้วยเหตุนี้ ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ขอท่านได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งมหากุศลนี้

จึงขอแจ้งข่าวบุญอันประเสริฐแก่ท่านผู้มีบุญ ร่วมสั่งสมบุญอันนำสุขมาให้

ติดต่อ : สำนักงานวัดปัญญานันทาราม

โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๔๖๑๐๗, ๐๘๖ – ๔๖๑๘๓๕๓ โทรสาร ๐๒ - ๙๐๔๖๐๖๕

อีเมลล์ : info@watpanya.org, office@watpanya.org

หรือร่วมบุญที่ บัญชี ธ.กรุงไทย (สาขาตลาดไท)

ชื่อ : วัดปัญญานันทาราม (สร้างวัด) เลขที่ ๑๕๒ - ๐ - ๐๔๓๖๒ - ๗ (ออมทรัพย์)

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรมบางส่วน

copy right 2016@watpunyanuntaram official site

bottom of page