ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี บูชา ๑๐๗ ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ "กฐินกินกล้วย" ๒๕๖๑

                 เมื่อพระภิกษุอยู่จำพรรษา  ณ  ที่ใดที่หนึ่งครบถ้วนไตรมาสแล้ว  ๑ เดือนท้ายปลายฤดูฝน

เป็นฤดูกฐินกาล หรือทอดกฐิน อันเป็นบุญใหญ่ โดยการร่วมใจของพุทธบริษัทสี่ วัดปัญญานันทาราม มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาจำนวน ๘๒ รูป คณะพุทธบริษัทได้พร้อมใจกันจัดทอดกฐินสามัคคีขึ้น  โดยผ้ากฐินและวัสสาวาสิกสาฎก ถวายเพื่อเปลี่ยนจีวรพระภิกษุสามเณรทุกรูปผู้อยู่จำพรรษาในอารามตลอดไตรมาส ส่วนบริวารกฐินเพื่อร่วมสร้าง“อาคารสำนักงานพุทธอุทยาน” ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ในการต้อนรับพุทธบริษัทผู้มาจาริกบุญ จาริกธรรม ปัญญายาตรา จาริกบูชาพุทธอุทยาน สังเวชนียสถานจำลองวัดปัญญานันทาราม “๑ สถาน แทนล้านภูมิปัญญา ก่อนจาริกแสวงบุญประเทศอินเดีย”

               

                 ด้วยเหตุนี้ ขอเชิญชวนท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน  ขอให้ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งมหากุศลในครั้งนี้ 

 

จึงขอแจ้งข่าวบุญอันประเสริฐนี้แก่ท่านผู้มีบุญและร่วมสั่งสมบุญอันนำสุขมาให้

 

พระวีระศักดิ์ ชยธมฺโม

 

 

ติดต่อ : สำนักงานวัดปัญญานันทาราม 

โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๔๖๑๘๓๕๓  

 

 

อีเมลล์ : info@watpanya.org, office@watpanya.org, abbot@watpanya.org, ajahn_tah@watpanya 

หรือร่วมบุญที่ บัญชี ธ.กรุงไทย (สาขาตลาดไท)

ชื่อ : วัดปัญญานันทาราม (สร้างวัด) เลขที่ ๑๕๒ - ๐ - ๐๔๓๖๒ - ๗ (ออมทรัพย์)

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

ภาพกิจกรรมบางส่วน

copy right 2016@watpunyanuntaram official site

Palm Trees

Describe your image.