ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา “อุบัติกาลแห่งการประกาศพุทธธรรม” 5 กรกฏาคม 2563 นี้

ขอเชิญพี่น้องชาวพุทธ
ร่วมบำเพ็ญกุศล กอปรบุญกิริยา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓
ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

 

 

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

ภาพกิจกรรมบางส่วน

copy right 2016@watpunyanuntaram official site

Ferris Wheel

Describe your image.