อีกช่องทางหนึ่งที่ สามารถติดตามกิจกรรมของวัดปัญญานันทาราม

รวมถึงข่าวสาร ใหม่ๆ ได้ อัพเดททุกวัน

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีกฐินกินกล้วย 2563 ร่วมใจปรับภูมิทัศน์รอบพุทธะมหาเจดีย์และอาคารสำนักงานวัดปัญญาฯ หลังใหม่ 

• ร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินและผ้าไตร

• โรงทาน

• กล้วยและผลไม้ต่างๆ 🍌🥭🍎🍉🍇🍍🍓🍈🥝

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 
ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง...

ขอเชิญพี่น้องชาวพุทธ
ร่วมบำเพ็ญกุศล กอปรบุญกิริยา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓
ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

รับสมัครนักเรียนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๒


ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รับสมัคร-ปฐมนิเทศ       วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)

สอบขานนาค                 วันเสาร์ที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒...

February 11, 2019

ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันมาฆะบูชา “วันแห่งความรักของชาวพุทธ” 19 กุมภา 2562 นี้

คำว่า "มาฆะ" เป็นชื่อย่อของการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส...

                 เมื่อพระภิกษุอยู่จำพรรษา  ณ  ที่ใดที่หนึ่งครบถ้วนไตรมาสแล้ว  ๑ เดือนท้ายปลายฤดูฝน

เป็นฤดูกฐินกาล หรือทอดกฐิน อันเป็นบุญใหญ่ โดยการร่วมใจของพุทธบริษัทสี่ วัดปัญญานันทาราม มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาจำนวน...

                 เมื่อพระภิกษุอยู่จำพรรษา  ณ  ที่ใดที่หนึ่งครบถ้วนไตรมาสแล้ว  ๑ เดือนท้ายปลายฤดูฝน

เป็นฤดูกฐินกาล หรือทอดกฐิน อันเป็นบุญใหญ่ โดยการร่วมใจของพุทธบริษัทสี่ วัดปัญญานันทาราม มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาจำนวน...

August 13, 2017

โครงการปัญญายาตรา

ครั้งหนึ่งในชีวิต จาริกบุญแดนพุทธภูมิ กับโครงการ "ปัญญายาตรา" เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ระหว่างวันที่ 19 -28  มกราคม 2561 นี้
ติดต่อ : พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี

โทร : 086-627-1779
อีเมล : suriyan@watpanya.org

ท่าน...

April 11, 2017

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน
นำต้นผักสวนครัวมาปลูกในแปลง
" ส ว น น่ า รั ก ผั ก กิ น ไ ด้ "

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล

โดยทางวัดได้จัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าสามเณรได้มีความรู้ทางการเกษตร และยังเป็นการเรียนรู้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงอีกด้วย ดั้งนั้นทางวัดยังขาดพันธ์พืชและผ...

February 6, 2017

เนื่องด้วยวัดปัญญานันทาราม ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 22 เมษายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาได้เข้ามาบรรพชาในภาคฤดูร้อน เพื่อศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยมีสามเณรร่วมบรรพชาในโครงการประมาณ 300 รูป

เพื่อ...

Please reload

ข่าวสารจากSocialMedia
ข่าวสารล่าสุด
Please reload

ภาพกิจกรรมบางส่วน

สงวนลิขสิทธิ์ 2561@เว็บไซต์นี้เป็นของวัดปัญญานันทาราม อย่างเป็นทางการ