top of page
วัดปัญญานันทาราม,พระปัญญานันทภิกขุ,วัดปัญญานันทารามปฏิบัติธรรม,ท่านปัญญานันทภิกขุ,ปฏิบัติธรรมวัดปัญญานันทาราม,วัดปัญญานันทาราม คลอง 6,วัดปัญญานันทารามแผนที่,คำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ,หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุคําสอน,ประวัติหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
วัดปัญญานันทาราม,พระปัญญานันทภิกขุ,วัดปัญญานันทารามปฏิบัติธรรม,ท่านปัญญานันทภิกขุ,ปฏิบัติธรรมวัดปัญญานันทาราม,วัดปัญญานันทาราม คลอง 6,วัดปัญญานันทารามแผนที่,คำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ,หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุคําสอน,ประวัติหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
วัดปัญญานันทาราม,พระปัญญานันทภิกขุ,วัดปัญญานันทารามปฏิบัติธรรม,ท่านปัญญานันทภิกขุ,ปฏิบัติธรรมวัดปัญญานันทาราม,วัดปัญญานันทาราม คลอง 6,วัดปัญญานันทารามแผนที่,คำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ,หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุคําสอน,ประวัติหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
วัดปัญญานันทาราม,พระปัญญานันทภิกขุ,วัดปัญญานันทารามปฏิบัติธรรม,ท่านปัญญานันทภิกขุ,ปฏิบัติธรรมวัดปัญญานันทาราม,วัดปัญญานันทาราม คลอง 6,วัดปัญญานันทารามแผนที่,คำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ,หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุคําสอน,ประวัติหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
วัดปัญญานันทาราม,พระปัญญานันทภิกขุ,วัดปัญญานันทารามปฏิบัติธรรม,ท่านปัญญานันทภิกขุ,ปฏิบัติธรรมวัดปัญญานันทาราม,วัดปัญญานันทาราม คลอง 6,วัดปัญญานันทารามแผนที่,คำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ,หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุคําสอน,ประวัติหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
Language :
วัดปัญญานันทาราม,พระปัญญานันทภิกขุ,วัดปัญญานันทารามปฏิบัติธรรม,ท่านปัญญานันทภิกขุ,ปฏิบัติธรรมวัดปัญญานันทาราม,วัดปัญญานันทาราม คลอง 6,วัดปัญญานันทารามแผนที่,คำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ,หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุคําสอน,ประวัติหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
วัดปัญญานันทาราม,พระปัญญานันทภิกขุ,วัดปัญญานันทารามปฏิบัติธรรม,ท่านปัญญานันทภิกขุ,ปฏิบัติธรรมวัดปัญญานันทาราม,วัดปัญญานันทาราม คลอง 6,วัดปัญญานันทารามแผนที่,คำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ,หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุคําสอน,ประวัติหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

วัดปัญญานันทาราม เดิมเป็นที่ดินของ นายพิชิต - นางจำรัส ทองสีม่วง ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้ถวายที่ดิน 6 ไร่ แก่คณะสงฆ์โดยมีพระเฉลิม ปภสฺสโร เป็นผู้รับมอบ และก่อตั้งเป็น "สำนักสงฆ์สนเฒ่า" แต่ต่อมาขาดพระภิกษูดูแลไปช่วงระยะหนึ่ง นางบุญส่ง โพธิจันทร์ จึงได้ประสานงานและร่วมกันถวายที่ดินและสำนักสงฆ์นี้แด่ พระเทพวิสุทธิเมธี (หลวงพ่อปัญญานันทะ) องค์ประธานศูนย์สืบอายุพระพุทธ ศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (ที่ระลึก 80 ปี ปัญญานันทะ) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 และได้รับอนุญาตจัดตั้งวัดชื่อ วัดปัญญานันทาราม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2537 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

วัดปัญญานันทาราม,พระปัญญานันทภิกขุ,วัดปัญญานันทารามปฏิบัติธรรม,ท่านปัญญานันทภิกขุ,ปฏิบัติธรรมวัดปัญญานันทาราม,วัดปัญญานันทาราม คลอง 6,วัดปัญญานันทารามแผนที่,คำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ,หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุคําสอน,ประวัติหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
pic5_edited.jpg

โครงการบวชเนกขัมมะบารมี (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

การบวชเนกขัมมะบารมี เป็นการให้โอกาสแก่ชีวิตในการนำตนเองเข้าหาธรรมะ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ คือ ศึกษาธรรม สวดมนต์ภาวนา บริหารกาย-จิต เก็บอารมณ์ เน้นทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม รักษาศีล ๘ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าปฏิบัติได้ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

โครงการอุปสมบทหมู่ประจำเดือน

ขอเชิญกุลบุตรผู้มีศรัทธา ร่วมสืบอายุพระพุทธศาสนาและทดแทนคุณบุพการีด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ศาสนทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ประจำเดือนวัดปัญญานันทาราม ตามแนวนปณิธานของหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ โดยมีการกำหนดบวชในทุกวันเสาร์แรกของแต่ละเดือนติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สำนักงานกลางวัดปัญญานันทาราม โทร 086-461-8353

1 / 1

Please reload

วัดปัญญานันทาราม,พระปัญญานันทภิกขุ,วัดปัญญานันทารามปฏิบัติธรรม,ท่านปัญญานันทภิกขุ,ปฏิบัติธรรมวัดปัญญานันทาราม,วัดปัญญานันทาราม คลอง 6,วัดปัญญานันทารามแผนที่,คำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ,หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุคําสอน,ประวัติหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

สงวนลิขสิทธิ์ 2563@เว็บไซต์นี้เป็นของวัดปัญญานันทาราม อย่างเป็นทางการ

bottom of page